Fakturen aurkezpena

 1. 1. Tramitearen informazioa
 2. 2. Tramitearen eskaera
 3. 3. Aurkeztutako dokumentazioa
 4. 4. Tramitearen sinadura
 5. 5. Tramitearen egiaztagiria

Informazioa

Izapide honi esker, udal administrazioan aurkeztu beharreko fakturak telematikoki helaraz daitezke.

Fakturen aurkezpena zerga baten deklarazio-likidazio baten existentziaren menpekoa da. Gainera zerga horrek nahitaezko zergadunei faktura zehatzak erantsitako dokumentu bezala ematea eskatu beharko die, era honetan administrazioak jakinarazitako informazioa aipatutako fakturen zerga-egitatearekin edo egitateekin alderatu ahal izango du.

Dokumentazioa

Izapide honen hirugarren pausuan honako dokumentazioa erantsi behar da:

 • Faktura telematikoa
 • Nortasun-agiria
 • Besteak

Legezko informazioa

 • Herritarrek Zerbitzu Publikoetan Sarbide Elektronikoa izateari buruzko ekainaren 22ko 11/2007 Legea
 • Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legea
 • Baliabide elektronikoen bidez fakturak egiteari buruzko urriaren 5eko PRE/2971/2007 AGINDUA
 • Datu Pertsonalen Babesari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa
 • Datu Pertsonalen Babesari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa garatzen duen araudia onartzen duen Errege Dekretua
 • Datu pertsonaletarako jabetza publikoko fitxategiei eta Datuak Babesteko Euskal Bulegoa sortzeari buruzko otsailaren 25eko 2/2004 Legea
 • Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko martxoaren 10eko 2/2005 Foru Araua
 • Bizkaiko Foru Aldundiaren 112/2009 Foru Dekretua, uztailaren 21ekoa, Bizkaiko Lurralde Historikoko zergen kudeaketari buruzko Araudia onesten duena
 • Bizkaiko Lurralde Historikoko zerga-bilketari buruzko Araudia onesten duen abenduaren 27ko 215/2005 Foru Dekretua
 • Toki Ogasunei buruzko abenduaren 16ko 9/2005 Foru Araua
 • Aplika daitezkeen udal ordenantzak

Oharrak

Izapide hau hainbat kanalen bidez egin daiteke.

www.laukiz.net webgunean bitarteko telematikoak erabiliz bidera dezakezu.

Plaza Lauaxeta s/n, 48111 - Laukizen kokatutako udal bulegoetan ere bidera dezakezu. Bertan dagokion inprimakia bete eta «Dokumentazioa» fitxan eskatzen den dokumentuak aurkeztu beharko dira.

Zalantzarik badaukazu edo informazio gehiago eskuratu nahi baduzu, deitu Laukizko Udaleko telefono honetara: 94 615 10 51.

Bideratze elektronikoko sistemari buruzko zalantzarik izatekotan, deitu 900 840 250 doako telefono zenbakira BiscayTIKeko Herritarrentzako Arreta Zentroarekin harremanetan jartzeko.