Uren, zaborren, apurtutako hodien, argiztapenaren, etab. intzidentzia erregistroa

Informazioa

Urak, zaborrak eta apurtutako hodiak: Izapide hau informazioa emateko besterik ez da. Horrelako izapideak Bixente Deuna 8, Albia eraikina 1 behea kalean dauden udal bulegoetan bidera daitezke. Informazio gehiago 94 487 31 87 telefonoan.

Argitapena: Izapide hau informazioa emateko besterik ez da. Horrelako izapideak Lauaxeta Enparantza, z/g kalean dauden udal bulegoetan bidera daitezke. Informazio gehiago 94 615 10 51 telefonoan.

Dokumentazioa

Izapide honen hirugarren pausuan honako dokumentazioa erantsi behar da:

  • Besteak

Legezko informazioa

  • Euskadiko Autonomi Estatutuaren abenduaren 18ko 3/1979 lege organikoa.
  • Herritarrak zerbitzu publikoetara bitarteko elektronikoz sartzeari buruzko ekainaren 22ko 11/2007 Legea.
  • Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legea.
  • Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa.
  • Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Legearen Garapen Araudia onartzen duen Errege Dekretuak.
  • Toki Araubidearen Oinarriak arautu dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legea.
  • Udal ordenantzak.

Oharrak

Urak, zaborrak eta apurtutako hodiak: Izapide hau informazioa emateko besterik ez da. Horrelako izapideak Bixente Deuna 8, Albia eraikina 1 behea kalean dauden udal bulegoetan bidera daitezke. Informazio gehiago 94 487 31 87 telefonoan.

Argitapena: Izapide hau informazioa emateko besterik ez da. Horrelako izapideak Lauaxeta Enparantza, z/g kalean dauden udal bulegoetan bidera daitezke. Informazio gehiago 94 615 10 51 telefonoan.