Albisteak

Jagoten 

Senitartekoak jagoten dabezanakaz esku hartzeko programa
Senitartekoa jagoteak honako honeek badakartzuz: ernegua, etenbako unadura, jangura-eza, tristura, erruduntasuna, amorrua .... eta ez badakizu egoerari zelan aurre egin.
Banakako esku-hartzea: 4 ordu
Taldekako esku-hartzea: 15 ordu

Autolaguntza-taldeak
Jagole-Ianetan erabilitako estrategiak beste jagole batzuekaz trukatu gura badozu eta bizitza eta arazo antzekoak daukiezan personak ezagutu gura badozuz.
Martitzenetan 17: 15 - 18:45

Zalantzarik edo galderarik izanez gero
Aita Elorriaga 17, behea. Mungia
94404 77 07 (Amaia), 10:00-11:00

 Kartela ikusi